Hvordan oppbevare ammunisjon hjemme - og hvor farlig er det å oppbevare ammo?

Merkelapp Bakgrunnsinformasjon
0

Jeg har fått spørsmål om hvordan man best oppbevarer ammunisjon hjemme.

For det aller første er det lover og regler som må følges, og innledningsvis påpekes det at man først og fremst må ha tillatelse til å eie eller oppbevare våpen før man kan oppbevare ammunisjon.

Først ser vi litt på det å eie et våpen. Loven som regulerer dette kalles Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven]. Kortversjonen er at du først må søke politiet om lov til å kjøpe våpen. Om søknad godkjennes, får du en godkjent søknad tilbake, som deretter kan brukes som erhverstillatelse ved kjøp av våpen. Så snart kjøp er gjennomført vil du motta et våpenkort fra politiet for våpenet. En godkjent erhvervstillatelse eller våpenkort, gir deg mulighet til å kjøpe og oppbevare ammunisjon. Et skytterlag har med andre ord et våpenkort for hvert våpen de har. 

Så litt om det å låne et våpen, og oppbevare dette og tilhørende ammunisjon. Skytterlaget har mulighet til å låne ut våpen til medlemmer av skytterlaget, såfremt de er over 18 år. Er medlemmet under 18 år, kan våpen lånes ut til foreldre/foresatte. Utlånet skjer ved at man fyller ut en såkalt utlånserklæring, hvor detaljer om våpenet (våpennummer, type, kaliber mm.), samt navn og adresse på lånetager fylles inn. Utlånserklæringen fungerer deretter som et temporært våpenkort, og skal alltid medbringes våpen og ammo. Det finnes to typer utlånserklæringer, et for korttidslån på inntil 10 dager, og et annet for langtidslån på inntil 1 år av gangen.

Oppbevaring av ammunisjon reguleres av Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften). I forskriftens Sjette del, Forskjellige bestemmelser finner vi “§ 80.Oppbevaring av ammunisjon”. Dens første ledd sier:

“Uten politiets tillatelse er det i samme husstand forbudt å oppbevare mer enn 10 000 patroner håndvåpenammunisjon eller 15 000 patroner håndvåpenammunisjon hvis minst 5000 patroner er i kaliber .22 long rifle eller .22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger, atskilt fra våpen.”

I korte trekk; Forutsatt du har tillatelse, oppbevares ammo i bebodd hus og nedlåst. Har du FG-godkjent våpenskap, kan inntil 2000 patroner oppbevares sammen med våpen. Bruker du “særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger” kan inntil 10000 patroner oppbevares (eller inntil 15000 patroner om minst 5000 av disse er kal. 22 LR). En utfordring med forskriften er teksten “særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger”. Bruk av ordet tilsvarende åpner for tolkning, og forskriften sier ikke noe om materialvalg som stål, aluminium, tre eller plast, ei heller om det er krav til fastmontering. Det er heller ikke spesifisert noe om selve låsen, og det antas da at alle former for låser er godkjent, også hengelåser. Hensikten er nok først og fremst å holde ammunisjonen utilgjengelig for uvedkommende.

Personlig har jeg sans for IKEA’s PS skap, eller Biltemas aluminums kasser. Man kan selvsagt velge tyngre og mer solide skap, skuffer og kasser om man ønsker det, samt å fastmontere det i vegg.

Om man søker mer informasjon på nettet (eksempelvis på kammeret.no), så ser man mange forskjellige meninger om temaet, og det diskuteres friskt om man eksempelvis kan bruke stål- eller metall i skap, skuff eller boks. Hva skjer eksempelvis med et stålskap med 15000 skudd om det begynner å brenne? For uinnvidde høres det ut som man sitter på en veritabel bombe!

Realiteten er at stål- og metal skap tilsvarende IKEA skapet og Biltema boksene ikke er sterke nok til å la gasstrykket bygge seg opp til “bombenivå”. En patron som eksploderer på grunn av oppvarming, har heller ikke samme energi som ved avfyring fra våpen. Faktisk vil hylsen (og ikke prosjektilet) være det som kan være farligst, men den vil som sagt ikke ha samme energi som ved avfyring i våpen. Jeg fant følgende video fra organisasjonen SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute) hvor de tester hva som skjer med ammo når det brenner mm. Merk at dette er en interesseorganisasjon, så bruk dine vanlige kildekritiske evner når du ser videoen.

SAMMI - Sporting Ammunition and the Fire Fighter

Legg igjen en kommentar

:-D:-o:-p:-x:-(:-):-\:angry::cool::cry::emb::grin::huh::laugh::lips::rolleyes:;-)

Merkelapper