Beskrivelse av hvordan du styrer monitorene fra MegaLink

Merkelapp Bakgrunnsinformasjon
0

Har det hendt at du kommer på skyte-trening og ser at monitoren “ser anderledes” ut enn hva du er vant med?

IMG_6056

I bildet ovenfor ser du at “svarten” på skiven går fra 4’ern og innover, og at det står noe med “Trening 3x60 Des” og “ISSF” øverst til venstre;

image

Årsaken er enkel. I elektronikkens verden kan monitorene “simulere” nesten hvilken som helst skive på hvilken som helst avstand.

På inneskyting pleier vi ungdomsskyttere å skyte på en 15-meter skive i henhold til vårt skytterforbund, Det Frivillige Skyttervesens (DFS) sine standarder. I tillegg pleier vi å skyte et “program” med prøveskudd, 3 x 5 serier og tilslutt en 10-skudds serie.  På uteskytingen bruker vi en 100-meter skive.

I eksemplet ovenfor har den forrige skytteren bestemt seg for å skyte på en 10 meter-skive slik skytterforbundet ISSF har definert og isteden for prøveskudd, 3 x 5 serier og 10-skudd, så har han skutt 3 x 60 skudd(!).

I denne artikkelen vil du få en kort innføring i hvordan du omprogrammerer monitoren slik at du er tilbake til DFS og 15-meter skive

Først litt om hvordan vi knotter på monitoren

Bak sceneteppet er monitorene våre en datamaskin, men den har ikke mus og ikke et tastatur i vanlig forstand. Isteden styres alt med 4 taster i bunnen av monitoren, A, B, C og D.

image

Hver tast utfører det som skjermbildet i monitoren til en hver tid viser på den nederste raden. Denne raden endres hele tiden i forhold til hvilket skjermbilde du er inne i. I eksemplet ovenfor vil derfor tast A bety “ZOOM”, B “NESTE SER”, C “SERIE...” Og D “MENY ...”.

Når du ser “...”  bak teksten slik som på “SERIE...” Og “MENY...”, så indikerer det at valgene vil vise et nytt skjermbilde med nye valg og nye taster.

Hvordan kan du kjapt se om monitoren har riktig innstilling?

Se øverst til venstre. Om du ser følgende er monitoren allerede riktig innstilt for 15-meter skyting!

image

Under ser du hele skjermbildet slik vi ønsker å se det;

IMG_6067

 

Må vi omprogrammere da? Kan vi ikke bare skyte?

Jo, på en måte, men det er ikke sikkert alt blir som du hadde tenkt deg likevel!

Under et stevne, eller når det er kontrollert skyting, styres alle monitorer fra Standplasslederens datamaskin. Da har skytteren svært få valg og taste-raden nederst tilbyr som regel kun ZOOM.

Standplassleder “fristille” monitorene ved å velge “Gå til trening” på sitt dataprogram, og da går monitorene til innstillingene de hadde før stevne-programmet ble startet. Med andre ord kan du risikere at innstillingene likevel er helt “ville” i forhold til hva du ønsker.

Du bør derfor uansett gjennomgå innstillingene som vist nedenfor - for å forsikre deg om at du skyter på det programmet og den skiven du ønsker!

Omprogrammering av monitor - trinn for trinn

 

Vi begynner med en innstilling som åpenbart ikke er det vi ønsker!

IMG_6056

Knapp D betyr nå “MENY...”. Klikk på knapp D, og du får opp det neste skjermbildet;

IMG_6058

Som du ser dukker det opp en ny meny, og taste-raden nederst endres nå til;

A=OPP
B=NED
C=OK
D=AVBRYT

Dette innebærer at du kan “bla deg opp og ned” med knapp A og B. Når du har funnet raden du ønsker å velge, trykker du på knapp C for “OK”. Om du angrer, kan du selvsagt avbryte med knapp D for “AVBRYT”.

I vårt tilfelle skal vi velge meny-linjen med SKYTEPROGRAM ....

SKYTEPROGRAM

Et skyteprogram er som nevnt “et mønster vi skyter etter”, og vi har veldig ofte benyttet oss av programmet som innebærer prøveskudd etterfulgt av 3 5-skudds serier, prøveskudd og tilslutt en 10-skudds serie. Et skyteprogram styrer flere ting:

  • Riktig tid per serie. Eksempelvis skal en 5-skudds serie ha 2 minutter, en 10-skudds serie skal ha 3 minutter
  • Riktig antall skudd i seriene. Eksempelvis kan systemet selv håndtere om det kommer flere enn 5 skudd i en skive under en 5-skudds serie.
  • Riktig posisjon av skiven i forhold til hvilken serie og klasse du skyter i. For aspiranter og rekrutter er det alltid liggende, mens monitoren automatisk kan heises til kne- og stående skyte-posisjon i de riktige seriene.
  • Riktig summering av tellende serier

Under ser du skjermbildet for SKYTEPROGRAM;

IMG_6059

Her er det mange innstillinger, men det er først og fremst linjene SKYTEPROGRAM, SKIVE og FØLSOMHET som er viktig for deg. De andre innstillingene styres tildels av valgene du gjør i de tre nevnte linjene, og bestemmer detaljer rundt monitorens håndtering av gummibandet.

Første linje er SKYTEPROGRAM. Bruk tastene A “OPP” og B “NED” til du er på den første linja, og trykk på C “ENDRE”. Linjen endres til å være valgt som vist under;

IMG_6060

Taste-raden nederst endres nå til A for “+” og B for “-“, mens tast D betyr “FERDIG”. Pluss og minus-tastene tillater at du blar i et sett med verdier, og du skal nå bla deg frem til ønsket verdi, som DFS R/ER/1/V65/V73 :

IMG_6061
Dette innebærer at du velger et skyteprogram for liggende skyting i klasse Rekrutt, Eldre Rekrutt, Klasse 1, V65 og V73. Er du junior skytter, så passer programmet DFS J, KL 2 bedre, for da får du automatisk skiveheis på serie 2 og første del av 10-skudden!

Trykk på D “FERDIG” når du har funnet ønsket verdi.

Nå skal du på samme måte endre raden SKIVE slik at den har verdien NO-DFS 15M RIFLE;

IMG_6062

Legg til slutt merke til raden FØLSOMHET. På inneskyting skal det alltid stå FIN i denne raden. Hva i all verden betyr dette? Årsaken er at skivene vi skyter på har mikrofoner som “hører” hvor skuddet treffer. Innstillingen FØLSOMHET bestemmer hvor godt mikrofonene hører etter, og vi har i hovedsak to verdier FIN og GROV. Begrepene henspeiler til FIN-kaliber og GROV-kaliber, hvor kaliber 22 LR lager såpass svakt avslag i skiven at mikrofonene må øke sin følsomhet. Skyting ute på 100 meter med (GROV)kaliber 6,5 lager såpass kraftig anslag at mikrofon-følsomheten kan nedjusteres.

Hvordan er dette mulig? Selve skiven vi skyter på har et gummiband som dekker hullet bak blinken. Når vi skyter på blinken, går prosjektilet igjennom gummibandet og lager derved et “boom” i bandet ved anslag. Selve boksen blinken er festet på vil fungere som en gitar-kasse hvor 4 mikrofoner plukker opp lyden av anslaget fra 4 hjørner. Lyden går som kjent i ca. 340 meter per sekund, og ved å triangulere tiden lyden fra anslaget tok til hver av de fire mikrofonene, kan anslagspunktet beregnes nøyaktig. Så vet du det Smile

Tilbake til SKYTEPROGRAM-siden på monitoren. Når du har ønsket SKYTEPROGRAM, SKIVE og FØLSOMHET i orden, trykker du på knapp D “FERDIG”. Da er du nesten klar! Under ser du monitoren med riktig innstillinger;

IMG_6064

- Men monitoren viser jo skudd fra før?!? sier du

Hvordan få en ny blank monitor, med bare dine skudd?

Årsaken er at at monitoren (heldigvis) ikke glemmer skuddene uten at vi ber den om det! Husk også at SKYTEPROGRAMMET som vi skyter etter tross alt ender opp et resultat - og for oss er topp-resultatet på 3 x 5 skudd med avsluttende 10-skudd, poengsummen 250. Resultatet kan vises på et såkalt gravkort som dette;

Her ser man hver serie, og alle detaljer sammen med poengsummen. Hvorfor kalles det et gravkort?! I gamle-dager skjøt vi på pappskiver, og området hvor skivene er plassert, kalles graven. Under konkurranser sørget den ansvarlige grav-sjefen for at hver skive fikk utfylt sitt gravkort riktig. Det var med andre ord et kort med ditt resultat på.

Dette begrepet går igjen også i vår elektroniske verden!

For å få nytt kort gjør du følgende;

IMG_6064

Velg knapp D for “MENY ...” og du får denne menyen opp;

IMG_6066

Den øverste linja er allerede valgt og heter NYTT KORT. Velg denne med knapp C “OK”.

Legg merke til menylinjen UTSKRIFT. Jepp, den gjør normalt sett det du tror, og lager en utskrift av kortet ditt tilsvarende gravkortet du så i sted!

IMG_6067

Nå er skiva di klar for skyting - fin og blank og klar for dine skudd!

Hvordan blar du fra prøveskudd - til første 5-skudd serie, til neste osv?

Når du har valgt NYTT KORT, så settes skiva til første del i valgt SKYTEPROGRAM. For oss er det prøveskudd!

Legg forøvrig merke til den svarte trekanten øverst til høyre i skiva på monitoren;

SNAGHTML19126521

Den indikerer prøveskudd! Nå skyter du så mange prøveskudd du ønsker, og for hvert prøveskudd får du umiddelbart anvisning.

Når du er klar for første tellende 5-skudd, så velger du knapp C for “SERIE...”. Følgende meny vises;

IMG_6068

Første meny-linje NESTE SER er allerede valgt og du velger denne med å trykke knapp C for “OK”. Neste serie velges da for deg. Husk at du ikke får anvisning skudd-for-skudd når du skyter tellende serier. Du må derfor bruke den samme menyen og velge linjen ANVIS når du ønsker anvisning.

Lykke til!

Legg igjen en kommentar

:-D:-o:-p:-x:-(:-):-\:angry::cool::cry::emb::grin::huh::laugh::lips::rolleyes:;-)

Merkelapper