Hvor når bør en aspirant klassesettes?

Merkelapp Bakgrunnsinformasjon
0

Om du ønsker å lese mer om de forskjellige klassene i DFS, så finner du disse i Skytterboka under kapittel 7 “Klassesetting” (se egen lenke på forsiden av Skyteinfo.no) og her: https://www.dfs.no/globalassets/documents/skytterkontoret/reglement/skytterboka/skytterboka_2014-2015_web.pdf

Hvorfor klassesetting?

Alle sporter som innebærer konkurranser har et definert sett med regler. Hovedhensikten med reglene er at de regulerer hvem som kan konkurrere sammen og med hvilket utstyr. Deltagerene deltar med andre ord på mest mulig likt grunnlag . Eksemplvis ville det fort vært urettferdig om en ny skytter skulle konkurrere med en tidligere skytterkonge!  Jeg kunne eksempelvis heller ikke tenke meg å gå i karate-kamp med en som har svart belte Smilefjes.

Hvorfor aspirant?

Når du begynner med skyting, må du lære en del grunnleggende ferdigheter rundt sikkerhet og våpen håndtering, samt en god del skyteteknikk med fokus på god skytestilling, avslapping, godt avtrekk og pusteteknikk. I tillegg må justering av siktet læres slik at skytteren bruker et våpen som faktisk kan treffe blinken! I begynnelsen skyter du gjerne med støtte, og etterhvert begynner du å skyte med reim. Du begynner med et rolig kaliber . 22 LR som ikke gir rekyl, og lite spesialpåkledning, slik at du nettopp klarer å fokusere på temaene ovenfor. Hadde du begynt med grovkaliber med en gang, er det stor sjanse for at mange av feilene kamufleres bak høye smell og kraftigere rekyl. En aspirant kan mer enn gjerne på stevner for å få stevne-erfaring! I seg selv er stevne-deltagelse et svært viktig element, da skytteren etterhvert får bedre og  bedre kontroll over egne konkurransenerver. Aspiranter rangeres imidlertid ikke på stevner, nettopp fordi de er under opplæring! Fokus er å lære å skyte, og da teller ikke resultatene. Det er ofte en gjenstandspremie til alle aspiranter på stevner.

Man må med andre lære å krype før man kan gå – også innen skyting!

Aspirant kan man være så lenge man ønsker. Rent teknisk kan en ungdom være aspirant til det året hun eller han fyller 17 år.

Hvor når passer det å rykke opp fra aspirant?

Generelt sett vil jeg si at en aspirant kan klassesettes når

  • Skytteren opptrer ansvarlig og konsentrert på banen. Hun eller han viser evne til å høre og gjennomføre kommandoene fra standplassledelsen. Sikkerhet og korrekt våpen håndtering er særdeles viktig!
  • Skytteren behersker grunnleggende ferdigheter som nevnt øverst i artikkelen. Justering av sikte ved forskjellige værforbehold føles ikke fremmed.
  • Når grunnleggende ferdigheter sitter, innebærer det ofte at skytteren får mer konsistente samlinger.
  • Skytteren har noen runder med bruk av reim isteden for støtte og skytter viser forståelse for skytestilling.

En aspirant har gjerne foresatte eller andre kyndige skyttere til å hjelpe seg under skyting på stevner. Hovedhensikten er å gi skytteren en god skyteopplevelse! Når skytteren er klassesatt, er skytteren ofte alene på standplass under konkurranse, og må derfor kunne håndtere alle aspekter rundt klargjøring (lasting av magasiner, orden på standplass, justering av sikte mm) og gjennomføring av skyting.

image

Til slutt ønsker jeg å påpeke at det er skytteren som først og fremst skal ha god skyteopplevelse. Fra tid til annen opplever vi at foresatte har høye ambisjoner for sine unge, og at de ønsker klassesetting før skytteren selv føler seg klar. Erfaringsmessig går det sjelden bra i lengden!

Landsdelkretsstevnet og Landskytterstevnet er kun for klassesatte skyttere

Plutselig dukker det opp stevner hvor aspiranter ikke kan delta! Typisk er dette de virkelig store stevnene som landsdelkretsstevner og landsskytterstevner.

Denne begrensningen medfører for noen skyttere at de ønsker å klassesettes, slik at de kan være med likevel!

Hvilken klasse havner jeg i da?!

I korte trekk fastsettes din klasse ut i fra din alder, selv om det finnes muligheter til å “rykke opp” fortere også. Felles for alle klassesettinger er at du ikke kan rykke ned igjen. Har du eksemplevis rykket opp til Rekrutt, kan du ikke rykke ned og bli Aspirant igjen. Du kan selvsagt lese mer om alle detaljer rundt dette i Skytterboka.

Klasse Rekrutt: Klassen omfatter skyttere som fyller 11, 12 eller 13 år i kalenderåret. Det er fastsatt en nedre aldersgrense på 11 år i klasse

Klasse Eldre Rekrutt: Klassen omfatter skyttere som fyller 14 eller 15 år i kalenderåret.

Klasse Junior: Klassen omfatter skyttere som i kalenderåret fyller 16 eller 17 år.

Vi har fra tid til annen eldre aspiranter, som pga alder plutselig befinner seg i junior-klassen ved klassesetting. Disse bør selvsagt instrueres en god del i kne-skyting før de klassesettes.

Er det noe du lurer på, så spør instruktøren din! Hun eller han kan svare og veilede deg videre.

Legg igjen en kommentar

:-D:-o:-p:-x:-(:-):-\:angry::cool::cry::emb::grin::huh::laugh::lips::rolleyes:;-)

Merkelapper